Sportend Tiel

We zijn trots op het groot aantal sportverenigingen in de gemeente Tiel. Sport is belangrijk voor de leefbaarheid in wijken en dorpen. Bovendien is het goed voor de ontwikkeling van volwassenen en kinderen. Daarom willen we sport in onze gemeente voor iedereen bereikbaar maken en houden.

Zwemmen in Tiel
Het huidige zwembad in Tiel heeft het einde van zijn levensduur bereikt en moet vervangen worden. We zetten ons in voor een nieuw zwembad dat voldoet aan de behoeften van de duik- en zwemverenigingen en waarbij plek is voor recreatie. In het nieuwe zwembad houden we de zwemlessen betaalbaar.

Sporten voor kinderen in armoede
Alle kinderen in onze gemeente hebben recht om te kunnen sporten. Ouders die de zwemlessen niet kunnen betalen, ondersteunen we. Hetzelfde geldt voor ouders die het lidmaatschap van de sportclub van hun kinderen niet kunnen betalen.

Sportaccommodaties in Tiel
Om de kosten van het onderhoud van sportcomplexen laag te houden, stimuleren we het gebruik en onderhoud van accommodaties door meerdere verenigingen.

Gezond sporten voor iedereen
Sportvoorzieningen moeten ook toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Sport- en onderwijsinstellingen krijgen een belangrijke rol in de gemeentelijke aanpak tegen obesitas en we vragen hen daarom om in hun kantine gezonde producten aan te bieden.

Wat hebben we bereikt?

  • Er is een nieuwe wielerbaan aangelegd waar leden van de BMX- en wielerverenigingen veilig kunnen trainen.
  • Binnensportaccommodaties worden samen met enkele betrokken verenigingen beheerd.
  • Kinderen die in armoede opgroeien, kunnen dankzij financiële steun van de gemeente toch de contributie van sportverenigingen betalen.

Wat moet er verder gebeuren?

  • Kinderen van ouders die het lidmaatschap van een sportvereniging of het behalen van een zwemdiploma niet kunnen betalen, moeten ondersteund blijven.
  • Er komt een nieuw zwembad ter vervanging van Groenendaal Plus.
  • Zwemlessen blijven ook in het nieuwe zwembad betaalbaar.
  • In het sportbeleid is bijzondere aandacht voor ouderen en mensen met een beperking.