Werkend en economisch sterk Tiel

De economie in Nederland trekt weer sterk aan na jaren van crises. Helaas zijn de positieve effecten nog niet voor alle bedrijfstakken te voelen. Het geldt zeker niet voor werkzoekenden of mensen met een arbeidshandicap. De lonen stijgen niet voldoende mee. Wat werknemers zoeken en wat werkzoekenden te bieden hebben, sluit niet goed op elkaar aan. Dat neemt helaas eerder toe dan af. Daarom is het nodig de arbeidsmarkt te versterken.

Goed en genoeg werk
De Partij van de Arbeid zet sterk in op het versterken van de arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is daarbij belangrijk. Verder willen we dat werkzoekenden goed geholpen worden bij het vinden van een baan. Het samenvoegen van de gemeente, Werkzaak Rivierenland en het UWV bij het gemeentehuis zorgt ervoor dat we werkzoekenden beter kunnen ondersteunen. Concreet kunnen we werkzoekenden bijvoorbeeld helpen door hen een opleiding aan te bieden als zij daardoor gemakkelijker aan een baan kunnen komen. Verder hebben we de laatste jaren afspraken gemaakt met werknemers in de regio om extra banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Daar willen we de komende jaren mee doorgaan, zodat nog meer mensen met een ziekte of handicap die willen werken, aan de slag kunnen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De PvdA maakt zich hard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemers doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen als zij zich niet alleen richten op het maken van winst, maar ook een meerwaarde willen hebben voor de maatschappij. We vinden dat dit een verplichting moet zijn voor bedrijven die een opdracht van de gemeente uitvoeren. Bedrijven kunnen dit bijvoorbeeld doen door mensen met een handicap aan het werk te helpen of jongeren een stageplaats te bieden, maar ook door innovatief en duurzaam te ondernemen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, willen we belonen.

Aantrekken van bedrijven
Om de werkgelegenheid te behouden en te vergroten, moeten bedrijven zich welkom voelen in Tiel. De komst van nieuwe bedrijven naar Tiel is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio. Daarvoor is het nodig dat er de komende jaren nieuwe bedrijven komen op de uitbreiding van het industrieterrein Medel. Ook moeten we de bestaande bedrijventerreinen verbeteren.

Tiel moet goed bereikbaar zijn. Daarvoor is het nodig dat het verkeer op de A15 goed doorstroomt. De PvdA vindt dat dit moet verbeteren en zet zich hiervoor in, samen met lokale en nationale organisaties en bedrijven. Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid van Tiel per openbaar vervoer. De afgelopen jaren is Tiel minder goed bereikbaar geworden per openbaar vervoer. Deze achteruitgang moet worden gestopt, niet alleen in belang van bedrijven en werknemers, maar ook in belang van studenten en andere inwoners.

Detailhandel en binnenstad
Ook de detailhandel is van groot belang voor Tiel. Naast werkgelegenheid, biedt het ook leven en beleving in het centrum. De komst van landelijke ketens zoals H&M, Esprit en ICI Paris zetten Tiel verder op de kaart, maar ook onze eigen lokale ondernemers timmeren hard aan de weg. De activiteiten van Hart van Tiel verdienen daarom onze steun. Omdat de PvdA een sterke binnenstad belangrijk vindt, concentreren we het winkelaanbod in het centrum. Verder is een goede en verantwoorde ontwikkeling van de Waalkade van grote betekenis voor de beleving en uitstraling van het centrum.

Wat hebben we bereikt?

  • De uitbreiding van Medel verloopt goed. Er gaat onder andere een distributiecentrum van de Plus supermarktketen komen voor meer dan 250 werknemers. Het bedrijf Kuehne+Nagel heeft besloten uit te breiden op Medel.
  • Er zijn nieuwe winkelketens in de binnenstad gekomen, zoals Esprit, H&M en ICI Paris.
  • Het bedrijventerrein Kellen is opgeknapt.
  • De gemeente zelf is goed bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente biedt veel stageplekken. Ook spreekt de gemeente met haar opdrachtnemers af dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierdoor heeft de gemeente het hoogste niveau van de Prestatieladder Soclaler Ondernemen bereikt.

Wat moet er verder gebeuren?

  • Er moeten nieuwe bedrijven komen op de uitbreiding van Medel.
  • We moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Dat geldt ook voor mensen met een ziekte, handicap of andere afstand tot de arbeidsmarkt, voor zover zij kunnen werken.
  • We moeten de binnenstad van Tiel verder versterken door duidelijke kaders te stellen over waar winkels zich mogen vestigen en waar niet, door ervoor te zorgen dat de binnenstad goed bereikbaar is en door de binnenstad schoon te houden. We doen dit samen met de ondernemers in de binnenstad.