Lid commissie samenleving en commissie beleidscyclus

Dave Verbeek

Economische ontwikkeling, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen/Financiën
Dave Verbeek

Over Dave Verbeek

De afgelopen jaren zijn de verschillen tussen inwoners in ons land en onze gemeente sterk toegenomen. Oudere mensen hebben veel meer moeite met het vinden van een geschikte baan. Heb je zorg nodig? Reken dan op stevige eigen bijdrages die je moet betalen, ook al moet je rondkomen van een minimaal loon of een uitkering.

Ik ben lid geworden van de PvdA omdat ik het belangrijk vindt dat iedereen recht heeft op een goed leven. Het doet mij pijn om te zien dat dit steeds meer onder druk staat. Dat het verschil tussen kansarmen en kansrijken verder toeneemt. Het is mijn missie om er vanuit de gemeenteraad alles aan te doen om dit verschil kleiner te maken, mensen meer kansen te geven. Om een vangnet te hebben, waardoor je op hulp kan rekenen wanneer je dit het hardste nodig hebt.

De afgelopen jaren heb ik mij hier sterk voor ingezet door het verbeteren van de schuldhulpverlening in Tiel, het behouden van een sterk beleid tegen armoede en het binnenhalen van meer bedrijven en meer banen naar onze gemeente. Dat is gelukt en daar ben ik blij mee, maar daarmee is het werk nog lang niet klaar. Zo komen gezinnen met kinderen in een minimum inkomen simpelweg niet meer rond, kunnen zorgvoorzieningen zoals de huishoudelijke hulp nog een stuk beter en is het een constant gevecht om de sterke kanten van het Tielse vangnet te behouden.

Mijn naam is Dave Verbeek, op 29 januari 1989 geboren in Tiel en de nummer 2 van de lijst van de PvdA. Mijn strijd is voor een socialer en eerlijker Tiel. Strijd je met mij mee?