Lid commissie samenleving

Gisela van Manen

Economische ontwikkeling, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen
Gisela van Manen

Over Gisela van Manen

06-42246306gvanmanen@hotmail.com

In 1983 ben ik geboren te Tiel, tussendoor wel een paar jaar weg geweest, maar inmiddels alweer ruim 11 jaar terug. Ik werk al meer dan 10 jaar in het onderwijs waarvan 8 jaar in het middelbare onderwijs en sinds ruim 2 jaar bij ROC Rivor in Tiel bij de afdeling Zorg en Welzijn.

In 2011 heb ik mijn vertaalbureau Multi-task opgericht waarbij ik vertalingen verricht van en naar het Engels. Daarnaast geef ik al jaren bijles aan huis en zit ik in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland. Tussendoor werk ik aan mijn master Onderwijswetenschappen en ben ik in de sportschool of op het korfbalveld te vinden.

Mijn grootste passies zijn onderwijs, sport en zorg, waar ik me met de PvdA ook voor zal inzetten. In de gemeenteraad wil ik me sterk maken voor gelijke kansen en rechten voor iedereen, ongeacht je afkomst, opleidings- of inkomensniveau. Ik vind het belangrijk dat elke inwoner van Tiel de mogelijkheid heeft om een opleiding op maat te volgen en de zorg te krijgen die hij/zij nodig heeft. Verder vind ik het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Ten slotte ben ik voor natuurbehoud- en uitbreiding, een aantrekkelijk centrum, en meer plekken voor jongeren om naartoe te kunnen.

Tiel heeft heel veel moois te bieden en barst van de mogelijkheden, het is een prachtige uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Ik geloof dat mensen in staat zijn het mooiste uit zichzelf en de omgeving te halen. Ik ben geïnteresseerd in welke ideeën er leven en denk graag mee om te zien hoe die ook verwezenlijkt kunnen worden.