Fractievoorzitter

Kamiel Gulikers

Mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte

Mijn naam is Kamiel Gulikers. Sinds 2007 woon ik met mijn vrouw in Tiel en inmiddels ben ik de gelukkige vader van Egle en Bren. Ik werk als beleidsadviseur Ruimte bij de gemeente Vianen (Utrecht). Daaraast ben ik fervent liefhebber van boeken en reizen, maar bovenal van lekker koken en gezelligheid.

Ik zie mijzelf als een sociale liberaal met een pragmatische inslag. Mensen moeten in staat zijn om voor zich zelf een bestaan op te bouwen, hun eigen weg te vinden in het leven en de maatschappij. Ze moeten niet buiten worden gesloten omdat ze niet kunnen of niet weten hoe. Een sociaal vangnet en een eerlijke verdeling zijn dan ook onontbeerlijk voor een gezonde samenleving. Samen kom je altijd verder.

Het versterken van de werkgelegenheid in onze gemeente vind ik van groot belang. Daarnaast moeten Tielenaren zich prettig en veilig voelen in hun eigen wijk of dorp. De grootste uitdaging voor de huidige politiek is het hervinden van de aansluiting met de inwoners. Dit vergt een luisterend oor om te weten wat de Tielenaren verwachten van hun stad en hun dorp maar ook lef om uit te leggen waarom je bepaalde soms moeilijke keuzes maakt. Daar wil ik mij voor inzetten samen met u en de PvdA.