Alle mensen

Kamiel Gulikers

Kamiel Gulikers

Fractievoorzitter

Mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte
Abdel Saddiki

Abdel Saddiki

Vicefractievoorzitter

Veiligheid, burgerservice en besturen van de stad/Financiën
Layla Mulay – Bouyakhrichan

Layla Mulay – Bouyakhrichan

Raadslid

Economische ontwikkeling, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen
Niels Harteman

Niels Harteman

Lid commissie ruimte/penningmeester

Mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte
Cihan Igci

Cihan Igci

Lid commissie ruimte

Mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte
Adrie Kil – van Dijken

Adrie Kil – van Dijken

Lid commissie bestuur

Veiligheid, burgerservice en besturen van de stad
Gisela van Manen

Gisela van Manen

Lid commissie samenleving

Economische ontwikkeling, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen
Martijn Michielsen

Martijn Michielsen

Lid commissie ruimte en commissie beleidscyclus

Veiligheid, burgerservice en besturen van de stad/Financiën
Dave Verbeek

Dave Verbeek

Lid commissie samenleving en commissie beleidscyclus

Economische ontwikkeling, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen/Financiën
Ben Brink

Ben Brink

Wethouder

Ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en grondbedrijf, economische- en middenstandszaken, coördinatie binnenstad, waterbeleid (exclusief riolering), arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, integratie, participatie en emancipatie, en monumentenzorg en archeologie
George Harteman

George Harteman

Voorzitter

Trijn Warrink

Trijn Warrink

Secretaris

Jan-Kees Koning

Jan-Kees Koning

Bestuurslid