Wethouder

Ben Brink

Ben Brink

Wethouder

Ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en grondbedrijf, economische- en middenstandszaken, coördinatie binnenstad, waterbeleid (exclusief riolering), arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, integratie, participatie en emancipatie, en monumentenzorg en archeologie