Wethouder

Ben Brink

Ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en grondbedrijf, economische- en middenstandszaken, coördinatie binnenstad, waterbeleid (exclusief riolering), arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, integratie, participatie en emancipatie, en monumentenzorg en archeologie
Ben Brink

Over Ben Brink

Wij, mijn vrouw en twee kinderen, zijn in 1979 vanuit Dieren naar Tiel verhuisd. De reden was voor die tijd heel eenvoudig: Ik ging werken bij het toenmalige Polderdistrict Neder-Betuwe. In die tijd was het nog zo dat iedere medewerker van het Polderdistrict ook verplicht moest wonen in het werkgebied. Dus op naar Tiel. Wij hebben daar geen moment spijt van gehad. Tiel is een mooie stad om te wonen en het Rivierengebied is een goede plek om te werken.

Begin jaren ’80 ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Gelet op afkomst en opvoeding misschien geen logische keuze, maar voor mij was het duidelijk dat ik mijn ideeën over onze samenleving bij deze partij het beste kwijt kon. Binnen de partij heb ik verschillende functies vervuld: bestuurslid, raadslid, fractievoorzitter en nu wethouder. Als wethouder zet ik mij in voor Tiel en de Tielse samenleving. In mijn idee moet Tiel een plaats zijn waar iedereen een gepaste woonruimte kan vinden, een gepaste opleiding kan volgen, gepast werk kan vinden of op een gepaste wijze kan deelnemen en bijdragen aan de samenleving. Dit idee kan ik vormgeven door mij als wethouder met overtuiging in te zetten voor een goede ruimtelijke ordening, voor economische zaken en werkgelegenheid, voor een goed functionerend bedrijfsleven (inclusief midden en kleinbedrijf), alsook voor emancipatie en inclusiviteit in de samenleving. Ik hoop dat ik dit werk ook na de verkiezingen kan voortzetten.