Door Nathan Gradisen op 19 december 2015

Als fatsoenlijke gemeente werk je mee aan fatsoenlijke vluchtelingenopvang

Als fatsoenlijk land en fatsoenlijke gemeente Tiel moeten we een plek bieden aan vluchtelingen die hun huis, hun familie en hun vrienden hebben moeten achterlaten op de vlucht voor geweld in hun thuisland, zo heb ik in de raadsvergadering van woensdag 16 december 2015 verwoord. Dit staat los van het beleid voor opvang in landen in het Midden-Oosten, in de Arabische wereld, in Europa of in Nederland, want dat kunnen we als gemeente Tiel niet veranderen. De vluchtelingen zijn nou eenmaal in Nederland en dus moeten we ze als fatsoenlijk land een dak boven het hoofd bieden. We willen niet dat mensen die alles achter hebben moeten laten, ook nog eens buiten op straat moeten slapen. Deze mensen moeten dus opgevangen worden. Als de fatsoenlijke gemeente die Tiel is, willen we hieraan een bijdrage leveren.

Eerder heeft de gemeente Tiel al zes dagen lang 100 vluchtelingen opgevangen in de sporthal Westroijen. Daar was de PvdA ook voorstander van (lees mijn eerdere standpunt hierover hier). Deze opvang is enorm goed verlopen. Er zijn geen ongeregeldheden geweest. Sterker nog: er waren meer vrijwilligers beschikbaar om de vluchtelingen te helpen dan dat er nodig waren. Veel inwoners lieten weten het goed te vinden dat de gemeente Tiel ook een steentje bijdroeg aan het opvangen van vluchtelingen. De opgevangen vluchtelingen gaven aan heel erg blij te zijn dat ze in Tiel mochten verblijven. Tekenend vond de PvdA de reactie van Tielse inwoners op een oproep om kleding te brengen voor de vluchtelingen. Een deel van de vluchtelingen in de sporthal Westroijen was net in Nederland aangekomen. Veel vluchtelingen daarvan hadden alleen de (zomer)kleding bij zich die ze aanhadden. Daarom verscheen op Facebook op donderdag 26 november een oproep om kleding te brengen. Op vrijdag 27 november, dus nog geen dag later, waren er al 300 tassen met kleding ingezameld. Dat geeft aan dat heel veel mensen de vluchtelingen willen helpen.

Wel is het gesleep met mensen de PvdA een doorn in het oog. Op dit moment worden veel vluchtelingen opgevangen in sporthallen, net zoals dat in Tiel was. Dat is elke keer maar voor een paar dagen, daarna moeten de vluchtelingen weer naar een volgende sporthal. Dat betekent dat de vluchtelingen elke keer weer moeten wennen aan een nieuwe sporthal, nieuwe omstandigheden en nieuwe begeleiders. Sommige vluchtelingen zijn al voor de 28ste keer (!) in een nieuwe sporthal. Dat is haast onmenselijk.

Daarom heb ik namens de PvdA laten weten dat de gemeente Tiel op zoek moet gaan naar een locatie waar we voor langere tijd meer vluchtelingen kunnen opvangen. Dat zou dat een plek moeten zijn om voor maximaal zes maanden maximaal 300 vluchtelingen op te vangen. Op die manier kunnen we als gemeente Tiel een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen en een einde maken aan het vreselijke gesleep met deze mensen van sporthal naar sporthal.

Daarbij vindt de PvdA wel dat we scherp in de gaten moeten houden dat we iedereen recht doen. Een deel van de vluchtelingen heeft trauma’s opgelopen van het geweld in het land van herkomst. Deze mensen hebben dus zorg nodig. We moeten er als gemeente Tiel wel voor zorgen dat zowel de autochtone Tielenaren als de vluchtelingen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zowel de autochtone Tielenaren als de vluchtelingen verdienen dit. Bovendien neemt het draagvlak onder de Tielse bevolking voor de opvang van vluchtelingen af als we onze eigen inwoners niet de zorg kunnen blijven geven die zij nodig hebben.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan en er is een locatie beschikbaar, dan is de kans dat de PvdA instemt met de opvang van maximaal 300 vluchtelingen gedurende maximaal 6 maanden.

Nathan Gradisen

Nathan Gradisen

Mijn naam is Nathan Gradisen en ik ben fractievoorzitter van de PvdA Tiel. Ik in 1984 geboren in Tiel, waar ik ook ben opgegroeid. Nadat ik de middelbare school op het RSG Lingecollege heb gevolgd, heb ik rechten gestudeerd in Nijmegen. In het dagelijks leven ben ik bestuurjurist bij de provincie Noord-Brabant, maar ik woon

Meer over Nathan Gradisen