Door Nathan Gradisen op 22 juni 2017

Ben Brink geïnstalleerd als nieuwe wethouder

Op woensdag 21 juni heeft de gemeenteraad bijna unaniem besloten om wethouder Ben Brink te installeren als nieuwe wethouder. Omdat Corry van Rhee – Oud Ammerveld waarnemend burgemeester van West Maas en Waal is geworden, heeft zij afscheid genomen als wethouder voor Tiel. Het was daarom aan de PvdA-fractie om een nieuwe wethouder voor te dragen. De fractie heeft gezocht naar iemand die bereid is om deze raadsperiode wethouder te worden en beschikbaar is voor de volgende raadsperiode. Wat de fractie verder belangrijk vond, is dat het moest gaan om iemand met ervaring in het openbaar bestuur en ook iemand die de gemeente Tiel goed kent. Dat vond de fractie extra van belang nu diegene tijdens een lopende raadsperiode wethouder wordt en dus op een rijdende trein springt.

Ben Brink voldoet aan de wensen van de fractie: hij is bereid voor nu en beschikbaar voor langer. Verder is Ben Brink bekend met het openbaar bestuur: hij heeft jarenlang bij het Waterschap Rivierenland gewerkt als hoofd plannen. Ook kent Ben Brink het openbaar bestuur van de gemeente Tiel goed: hij is twaalf jaar raadslid geweest, waarvan zes jaar fractievoorzitter. Zijn afscheid was in 2014, nog niet zo lang geleden. Zijn ervaringen bij de gemeente Tiel zijn dus ook vrij recent. Voor de fractie van de PvdA Tiel was Ben Brink daarom de ideale wethouderskandidaat. De raad stemde vrijwel unaniem in met zijn voordracht.

Ben Brink bedankte in zijn eerste toespraak als kersverse wethouder de gemeenteraad voor het vertrouwen. Hij gaf aan dat dit vertrouwen wat hem betreft de basis is voor een goede samenwerking tussen de gemeenteraad en het college van b en w. De fractie van de Tielse PvdA is ervan overtuigd dat Ben Brink een goede wethouder wordt voor de gemeente Tiel, gelet op zijn schat aan ervaring, zijn nuchtere blik en zijn enorme motivatie.

Nathan Gradisen

Nathan Gradisen

Mijn naam is Nathan Gradisen en ik ben fractievoorzitter van de PvdA Tiel. Ik in 1984 geboren in Tiel, waar ik ook ben opgegroeid. Nadat ik de middelbare school op het RSG Lingecollege heb gevolgd, heb ik rechten gestudeerd in Nijmegen. In het dagelijks leven ben ik bestuurjurist bij de provincie Noord-Brabant, maar ik woon

Meer over Nathan Gradisen