Door op 22 september 2011

Betalen? Maar dan ook betere parkeerplaats

De gemeenteraadsfractie van de PvdA is van mening dat de bewoners van de schil rond de binnenstad, die straks voor het parkeren in hun straat moeten gaan betalen, er duidelijk op vooruit moeten gaan. “Als je ergens voor moet betalen, wil je op z’n minst weten wat je daar dan voor terugkrijgt. Wij vinden dat de bewoners waar voor hun geld moeten krijgen. Ze moeten beter kunnen parkeren”, aldus de PvdA-raadsfractie tijdens de gemeenteraadvergadering van 21 september 2011.

Die zestig euro voor een vergunning moet dan ook besteed worden om het parkeren in de straten daadwerkelijk te verbeteren. De PvdA maakte duidelijk dat het vergunningparkeren niet wordt ingevoerd in straten waar dat niet nodig is. Het parkeerbeleid zal samen met de bewoners uitgevoerd moeten worden.

“Wij van de PvdA vinden vooral dat draagvlak en dit samenspel met de inwoners erg belangrijk. We beseffen best dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken, maar bij een veelomvattend onderwerp als dit moet je er samen uit komen. Daar zullen we dan ook op blijven letten. Nu wordt geïnventariseerd en wordt per straat wordt bekeken hoe de inrichting het best gedaan kan worden. En of het wel nodig is om te gaan regelen. Wij willen graag op de hoogte gehouden worden van deze inventarisatie, zodat er ook vanuit de raad nog tijdig kan worden bijgestuurd als dat mogelijk is. We vinden ook dat deze inventarisatie heel zorgvuldig gedaan moet worden. Eerst inventariseren en de daaruit voortvloeiende maatregelen uitvoeren. Daarna vergunningen verlenen. Dat lijkt ons de juiste volgorde. Zo weten we dat het draagvlak, waarover zo veel is gesproken, ook werkelijk is gevonden”, zo stelde de fractie tijdens de raadsvergadering.