Door op 6 september 2013

Bomenverordening eenvoudiger gemaakt

De gemeente heeft, met instemming van de Commisie Ruimte, de Bomenverordening gewijzigd. Voor percelen tot 1000 m² is geen kapverbod meer nodig. Er zal ook geen monumentale bomenlijst opgesteld worden. B en W geven hiermee gehoor aan de eerder geuite wensen van de Commissie Ruimte om de verordening aan te passen. De PvdA stemde er mee in. Het is een goed voorbeeld van verminderde regelgeving (deregulering).