8 maart 2014

De PvdA Tiel en gemeentefinanciën in de periode 2014-2018

De PvdA is een partij die niet gemakkelijk wil scoren en aan kortetermijnpolitiek wil doen. Dat is onze aanpak niet. Goed luisteren en daarna keuzes maken, dat is onze aanpak wel. Keuzes die soms pas op termijn resultaat opleveren, maar wel duurzaam zijn en belangrijk voor de toekomst. Daarvoor is het nodig om goed na te denken, niet te snel iets te roepen en vooral daadkracht te tonen. De PvdA heeft daarom ook het lef om te besturen. Wij roepen niet aan de zijlijn, maar doen mee, want daar bereik je iets mee.

In de komende raadsperiode (april 2014 tot en met maart 2018) moeten alle gemeenten in Nederland financiële keuzes maken. Daar ontkomt ook de gemeente Tiel niet aan. Daarbij is nog heel veel onzeker. Op dit moment lijkt de gemeente Tiel vanaf 2018 een tekort op te lopen van meer dan vier miljoen euro per jaar.

Voor de PvdA Tiel geldt dat bij de financiële keuzes de algemene principes van de PvdA leidend zijn, met name solidariteit, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Voor ons is het vooral belangrijk dat de sterkste schouders in de gemeente Tiel de zwaarste lasten (blijven) dragen. Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen met een minimuminkomen (tot 110% van het bijstandsniveau) worden vrijgesteld van lokale belastingen, heffingen en toeslagen.

Waar ziet de PvdA dan wel mogelijkheden om voordeel te behalen? Allereerst kan er geld worden gevonden door de nieuwjaarsreceptie van de gemeente af te schaffen, door te stoppen met het bespelen van het carillon (het klokkenspel van de Sint Maartenskerk) en door het schrappen van de adviescommissie beeldende kunst. Die adviescommissie houdt zich bezig met het geven van het advies als de gemeente kunst aankoopt. De laatste jaren is de commissie nauwelijks actief geweest.

Ook ziet de PvdA winst in een andere inrichting van hoe de gemeenteraad zijn werk doet. We werken nu met commissievergaderingen. Daarom maken veel politieke partijen gebruik van commissieleden die geen raadslid zijn. Omdat commissieleden per vergadering betaald krijgen, kost elke vergadering de gemeente extra geld. Dit kan anders. Als we de commissies afschaffen en in plaats daarvan met één enkele voorbereidende raadsvergadering gaan werken, scheelt dat veel vergaderingen. Dat bespaart de gemeente kosten op de commissieleden die geen raadslid zijn.

Verder is het volgens de PvdA mogelijk om met de subsidies voor monumenten te stoppen en het Wmo-loket bij de Vier Gravinnen te verplaatsen naar het gemeentehuis. Wat de PvdA betreft is ook het stopzetten van de bijdrage aan het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) mogelijk. Toeristen en de toeristische sector hebben in de gemeente Tiel vooral baat bij de Zaak van de Stad op het Plein. De PvdA vindt het belangrijk dat de Zaak van de Stad het kloppende hart van ons toerisme is.

Daarnaast is er wat de PvdA betreft veel voordeel te behalen op de kabels en leidingen van de nuts- en telecombedrijven die door de grond van de gemeente Tiel lopen. Daar moeten deze bedrijven nu al geld voor betalen. Van de PvdA mag deze bijdrage worden verhoogd en in de begroting worden opgenomen.

De PvdA denkt dat er ook in de bedrijfsvoering van de gemeente nieuw voordeel te halen is. De afgelopen periode heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld besloten om onder andere de taken van Bureau Toezicht en Handhaving en het groenonderhoud over te brengen naar de AVRI. Het voordeel dat daarop te behalen is, is conservatief ingeschat in de gemeentebegroting. De AVRI zelf denkt dat dit de gemeente Tiel veel meer oplevert. Wat de PvdA betreft mogen we er daarom best vanuit gaan dat het meer oplevert. Ook een verdergaande samenwerking met Culemborg en Geldermalsen, waarmee een tijd terug begonnen is, kan ons nog meer voordeel opleveren. Dat wil de PvdA onderzoeken. Verder vindt de PvdA het goed als de gemeente nadenkt over het vastgoed dat de gemeente Tiel nu in eigendom heeft. Een kritische blik op welke panden de gemeente nog nodig heeft, vinden we verstandig.

Een ander punt is het multifunctioneel centrum (MFC) Passewaaij. De commerciële ontwikkelaar die het MFC zou ontwikkelen, krijgt dit niet rond. De PvdA vindt het daarom verstandig om het MFC te realiseren in bestaande gebouwen in Passewaaij. Daarmee krijgen we het MFC eindelijk van de grond . Bijkomend voordeel daarvan is dat het ontwikkelen in bestaande gebouwen, de gemeente Tiel minder geld kost.

Verder ziet de PvdA toekomst in de scootmobielpool van de gemeente. In deze pool gaan inwoners, die een scootmobiel nodig hebben, gezamenlijk gebruik maken van beschikbare scootmobielen. Op die manier voorkomen we dat veel scootmobielen ongebruikt in de schuur blijven staan. De PvdA stelt daarbij als voorwaarde dat de gebruikers van de scootmobielpool net zo mobiel blijven als nu.

Ten slotte is volgens de PvdA een mogelijkheid om het zwembad geheel of gedeeltelijk te privatiseren. Daar zitten wat de PvdA betreft wel voorwaarden aan verbonden. Een goed instructiebad is noodzakelijk om kinderen goed zwemles te kunnen geven. Ook moet het voor kinderen en volwassenen met weinig geld nog steeds mogelijk zijn om van het zwembad gebruik te maken.

In de bovenstaande punten ziet de PvdA de juiste financiële keuzes om ervoor te zorgen dat de gemeente Tiel ook in 2018 financieel gezond is. De PvdA is bereid deze keuzes ook in de volgende raadsperiode te maken.