Door Nathan Gradisen op 12 januari 2015

Een goed evenwicht tussen supermarkt en inwoners

Als raadslid moet je een goed evenwicht vinden tussen de belangen van verschillende (groepen) mensen. Dat bleek maar weer eens tijdens de vergadering van de commissie ruimte van de gemeenteraad op dinsdag 5 januari 2014. Daar werd gesproken over een kleine supermarkt aan de Grotebrugse Grintweg. Officieel zit de supermarkt op nummer 57, maar ook het pand ernaast, op nummer 59, wordt gebruikt voor de supermarkt. Dat laatste mag niet volgens de regels van het bestemmingsplan. Daarom vroeg de ondernemer een aanpassing van deze regels aan.

Nu is het zo dat we als gemeenteraad niet overal supermarkten willen hebben. Supermarkten moeten op plekken zitten die voor inwoners goed bereikbaar zijn. Als ze bijvoorbeeld allemaal in het buitengebied zouden zitten, dan kunnen mensen die wat slechter ter been zijn of geen auto hebben, geen boodschappen doen. En als er een supermarkt is in een straat met weinig parkeerplaatsen, dan ontstaan daar parkeerproblemen. Om ervoor te zorgen dat supermarkten op de juiste plek zitten, hebben we regels gemaakt waar supermarkten mogen zijn en hoe groot zij mogen zijn.

De supermarkt aan de Grotebrugse Grintweg zit er vanaf 2009. Toen de gemeente daar in 2010 achter kwam, is daar niet tegen opgetreden, omdat er een nieuw bestemmingsplan zou komen. Uiteindelijk is dit nieuwe plan er in 2013 gekomen. Het plan van het college van b en w was toen om de supermarkt niet toe te staan. De inwoners rondom de supermarkt reageerden niet op dit plan, omdat ze het ermee eens waren. De ondernemer reageerde wel en verzocht de gemeenteraad om op nummer 57 de supermarkt wel toe te staan. De raad ging daarmee akkoord, omdat bleek dat er op nummer 57 al meer dan 10 jaar een winkel zat (eerst een elektronicawinkel, daarna de supermarkt). Dan mag iemand verwachten dat dit pand als winkel gebruikt mag worden, was de redenering. En daar wringt nu net de schoen, want er is toen met geen woord meer over nummer 59 gerept. Bovendien kregen de inwoners destijds niet de kans een reactie te geven.

Toen de supermarkt in het pand aan nummer 59 ging verbouwen om nog verder uit te breiden binnen dat pand, besloot de gemeente op te treden tegen de supermarkt in dit pand. De ondernemer heeft hierna alsnog verzocht om ook nummer 59 te mogen gebruiken als supermarkt. Andere politieke partijen vonden in de vergadering van de commissie ruimte dat we als raad in 2013 hadden besloten om de hele supermarkt te legaliseren. Maar toen werd er alleen gevraagd om het legaliseren van de supermarkt op nummer 57, met het argument dat hier al meer dan tien jaar lang een winkel was. Voor nummer 59 gold dit echter niet: dit pand is na 1999 niet meer gebruikt als winkel, totdat de supermarkt zich uitbreidde. De ondernemer had bovendien in 2013 zelf aangegeven dat zij het pand op nummer 57 als supermarkt wilde gebruiken. Zij had het niet gehad over nummer 59.

Daarnaast bleek tijdens de vergadering van de commissie ruimte dat de inwoners van de Grotebrugse Grintweg behoorlijke last hadden van de supermarkt. De klachten gaan daarbij vooral over het parkeren. De straat heeft niet veel parkeerplekken en de inwoners kunnen, sinds de supermarkt in hun straat zit, nog slechter hun auto kwijt. Nu de supermarkt ook het hele pand op nummer 59 gaat gebruiken als supermarkt, vrezen de inwoners voor nog meer klanten, zodat zij hun auto helemaal niet meer kwijt kunnen. Ook zien de inwoners het legaliseren van de supermarkt op nummer 59 als een beloning voor de ondernemer die zich niet houdt aan de regels. De inwoners zijn bang dat dit ervoor zorgt dat de ondernemer de regels nog minder naleeft. Zo was de pui van het pand op nummer 59 ook al gesloopt zonder vergunning. De inwoners riepen daarom de politiek op om een goed evenwicht te vinden tussen de supermarkt en de inwoners. Zij vinden het inmiddels prima dat de supermarkt op nummer 57 zit, daar waren ze nu aan gewend, maar zij zijn tegen de uitbreiding naar nummer 59.

Wij vinden dat de inwoners gelijk hebben: een supermarkt op nummer 57, maar niet op nummer 59 had gezorgd voor een goed evenwicht tussen de belangen van de supermarkt en de inwoners. Helaas hadden de andere politieke partijen naar onze mening onvoldoende oog voor de inwoners en besloten zij anders.

Nathan Gradisen

Nathan Gradisen

Mijn naam is Nathan Gradisen en ik ben fractievoorzitter van de PvdA Tiel. Ik in 1984 geboren in Tiel, waar ik ook ben opgegroeid. Nadat ik de middelbare school op het RSG Lingecollege heb gevolgd, heb ik rechten gestudeerd in Nijmegen. In het dagelijks leven ben ik bestuurjurist bij de provincie Noord-Brabant, maar ik woon

Meer over Nathan Gradisen