Door op 7 november 2013

Gemeente moet inwoners helpen als zij goede ideeën hebben

Tijdens de begrotingsraad van woensdag 6 november 2013 heb ik namens de PvdA gezegd dat als inwoners goede ideeën hebben om iets zelf te doen, de gemeente ze moet helpen. De gemeente moet ze dan niet vertellen waarom de ideeën niet uitgevoerd kunnen worden, maar kijken hoe hun ideeën wél uitgevoerd kunnen worden. De overheid moet de inwoners met goede initiatieven vertrouwen geven en helpen waar dat kan.

Het komt nu nog (te) vaak voor dat inwoners met een goed idee vastlopen bij de gemeente, omdat de gemeente te snel weigert om te kijken hoe het idee (wél) uitgevoerd kan worden. Zo waren er een aantal inwoners in Rauwenhof die graag een braakliggend terrein wilden gebruiken. Op dit terrein zou in de toekomst een school (de Brede Zorgschool) gebouwd worden, maar voorlopig werd er nog niets met het terrein gedaan. De inwoners wilden dit terrein daarom als fietscrossbaan voor hun kinderen gebruiken, totdat er gebouwd zou worden. Het toezicht op de kinderen zouden ze zelf regelen. Helaas wees de gemeente dit idee uiteindelijk af. Zie de volgende video:

Gelukkig zijn er ook een aantal voorbeelden waarbij de gemeente inwoners wel de ruimte geeft om zelf hun goede ideeën uit te voeren. Ook zijn er goede voorbeelden waarbij de gemeente inwoners heeft geholpen zulke ideeën uit te voeren. Ik hoop dat dit wijst op een veranderde houding van de overheid en dat de overheid goede ideeën van inwoners (nog) meer gaat waarderen.