Door op 8 november 2013

Investeren in het voortgezet onderwijs

De gemeenteraad gaat in 2014 € 400.000 extra investeren in het voortgezet onderwijs. Daarvoor heb ik namens de PvdA, samen met D66, CDA en VVD, tijdens de begrotingsraad van 6 november 2013 een voorstel ingediend. Vrijwel de gehele raad heeft met dit voorstel ingestemd.

Het geld is afkomstig van een overschot van € 800.000 en moet door het RSG Lingecollege worden gebruikt om praktijklokalen te bouwen of te verbouwen. Het Lingecollege heeft bijvoorbeeld een prachtig praktijklokaal met het restaurant en de keuken van de opleiding Horeca, Toerisme en Voeding. Dat soort lokalen zouden er meer moeten zijn. Ik vind het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen theorie leren, maar ook leren hoe ze deze theorie in de praktijk moeten gebruiken. Op die manier zijn ze beter voorbereid op een goede baan en zullen ze die ook eerder vinden.

Bovendien biedt het (ver)bouwen van een praktijklokaal een prachtige mogelijkheid voor andere jongeren: de PvdA heeft ervoor gezorgd dat er tijdens het (ver)bouwen zoveel mogelijk stageplekken moeten worden geboden aan andere jongeren, met name jongeren die een bouwopleiding volgen. Zo wordt ook het (ver)bouwen van het praktijklokaal zélf gebruikt om jongeren een vak te leren, nog voordat voor de eerste keer van het (ver)nieuw(d)e lokaal gebruik is gemaakt.