23 april 2014

Leden PvdA stemmen unaniem in met Bloesemakkoord

Tijdens de ledenraadpleging van de PvdA Tiel op dinsdag 22 april zijn de PvdA-leden unaniem akkoord gegaan met het Bloesemakkoord en deelname aan het college van burgemeester en wethouders, samen met D66, VVD en CDA. In de vergadering legde fractievoorzitter Nathan Gradisen verantwoording af over het akkoord. Daarna stelden de leden vragen aan de onderhandelaars van de PvdA, Corry van Rhee-Oud Ammerveld en Nathan Gradisen. Daarbij werden onder andere vragen gesteld over de centrumfunctie van Tiel, het minimabeleid en de veranderingen in de zorg. Nadat die beantwoord waren en over deze onderwerpen was gediscussieerd, stemden de leden in met het akkoord.

Later op die avond werd bekend dat ook de leden van D66 hebben ingestemd met het akkoord. Dat betekent dat de gemeenteraad op donderdag 24 april over het Bloesemakkoord zal vergaderen. De raad neemt dan ook besluiten over de installatie van de beoogde wethouders van D66, PvdA, VVD en CDA.