Door op 20 juni 2013

Meer werkgelegenheid door maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen

In de raadsvergadering van 19 juni 2013 heb ik namens de PvdA aan het college van B en W gevraagd om met voorstellen te komen om maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemen in Tiel te stimuleren. Als we dit succesvol gaan doen in Tiel, dan moet volgens mij de werkgelegenheid in Tiel toenemen.

De werkgelegenheid is één van de grootste problemen van dit moment in Nederland. Het aantal werklozen stijgt in 2014 naar 7%. Daar komt nog bij dat meer mensen met een handicap binnenkort op zoek moeten naar een baan, omdat de Rijksoverheid bezuinigt op de sociale werkplaatsen. Het aantal werkloze mensen neemt toe en er moeten meer mensen op zoek naar een baan, terwijl het aantal banen in Nederland al twee jaar lang afneemt. We hebben dus een probleem.

Wat opvalt, is dat sociale ondernemingen het wél goed doen. Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die niet het maken van winst voorop stellen, maar maatschappelijke doelen. Denk bijvoorbeeld aan het ervoor zorgen dat langdurig werklozen aan een baan komen of ervoor zorgen dat mensen met een handicap aan een baan komen. Sinds 2010 is de werkgelegenheid bij sociale ondernemingen met 25% gegroeid, compleet tegen alle trends in. Maar liefst 90% van de sociale ondernemingen verwacht in de komende jaren nog te groeien.

Voorbeelden van sociale ondernemingen zijn de restaurants Fifteen, waar topkok Jamie Oliver jongeren met problemen en zonder opleiding heeft opgeleid tot professioneel horecapersoneel. Een andere voorbeeld van een sociale onderneming is Specialisterren, een bedrijf dat is opgericht toen de vader van een autistische, hoogopgeleide jongen erachter kwam dat van de 30.000 hoogopgeleide autisten die in Nederland kunnen werken, er slechts 5.000 ook daadwerkelijk werken. Het bedrijf test computersoftware, omdat veel hoogopgeleide autisten daar heel erg goed in zijn. Het bedrijf scoort 30 tot 100% beter dan reguliere softwaretestbedrijven. En als laatste voorbeeld van een sociale onderneming: het Amsterdamse bedrijf Taxi Electric dat alleen met elektrische auto’s rijdt en daarmee vele malen groener is dan de reguliere taxi.

Sociale ondernemingen zijn niet nieuw. In Groot-Brittannië, Duitsland en België is sociaal ondernemen veel gebruikelijker dan in Nederland, ook omdat sociaal ondernemen ook actief gestimuleerd door de overheid. Sociaal ondernemen heeft daar daarom een grote bekendheid. In Nederland kan sociaal ondernemen nog enorm groeien. De PvdA wil dat we in Tiel sociaal ondernemen ook gaan stimuleren. De PvdA juicht het ook toe dat veel bestaande bedrijven ook maatschappelijke doelen hebben, het zogenaamde maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook daar moet de overheid – waar dat kan – een handje bij helpen, vindt ik. Denk alleen maar aan het uit handen nemen van het papierwerk of het actief promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven die hier nog niet aan doen.

Het voorstel van de PvdA om met voorstellen te komen om maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemen in Tiel te stimuleren is in de raadsvergadering met een grote meerderheid aangenomen.