Door op 5 maart 2013

Moderne schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs en mbo belangrijk

Zowel ROC Rivor als het RSG Lingecollege moeten moderner en met een hoogwaardige uitstraling gehuisvest worden, zo heb ik ingebracht tijdens de vergadering van de commissie samenleving van dinsdag 5 maart 2013. De scholen verliezen leerlingen aan scholen in de regio en de grote steden rond Tiel die een aantrekkelijker huisvesting bieden. Ik vind het dan ook belangrijk dat de gemeente meehelpt om financiële middelen te vinden voor de realisering van moderne schoolgebouwen met een hoogwaardige uitstraling.

Het geld dat de gemeente van het rijk ontvangt voor de huisvesting van het onderwijs wordt verdeeld volgens een verordening. Daarin staat dat het primair onderwijs hierbij voorrang krijgt met als gevolg dat het voortgezet onderwijs en het mbo niet of nauwelijks van deze rijksuitkering profiteert. Bekeken zal moeten worden, zo vind ik, of deze verdeling, gezien de problematiek van RSG en ROC Rivor, nog wel gehandhaafd moet blijven.

De PvdA wil graag een indicatie hebben van de kosten van een betere huisvesting voor beide onderwijsinstellingen. Daarvoor is geen duur plan met externe procesbegeleiding (kosten 50.000 euro) nodig, zoals B en W in eerste instantie voorstelden. De scholen zouden zelf zo’n plan kunnen opstellen, waarbij de gemeente faciliteert. Tijdens de vergadering van de commissie samenleving bleek dat deze aanpak door de politiek wordt gedragen.