Door op 28 april 2011

Pand Spies Marktgang geen horeca

De rechter heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan Binnenstad moet worden gewijzigd. Dit is gebeurd naar aanleiding van het beroep van vishandel Spies tegen een onderdeel van dit plan. Veranderd moet worden dat het achterste deel van het pand van Spies, dat aan de Marktgang ligt, de bestemming detailhandel krijgt en geen horeca, zoals in het bestemmingsplan stond. B en W wilden daaraan een wijzigingsbevoegdheid koppelen. Zodra Spies ermee stopt of het pand verkoopt, zou dan de bestemming horeca gaan gelden. Het pand ligt aan de Marktgang en heeft nauwelijks een relatie met het horecaplein. De hoorcommissie die de bezwaren tegen het gewijzigde plan behandelde, deelt de bezwaren van Spies. Het advies van de commissie was dan ook hieraan tegemoet te komen bij het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Binnenstad. De gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan. Daarmee blijft ook het achterste gedeelte van het pand van Spies aan de Marktgang detailhandel en wordt dit geen horeca.