Door op 27 maart 2012

Parkeren in de Dr. Kuyperstraat en de Dr. Bosstraat

In de Dr. Kuyperstraat wordt voorlopig geen systeem van bewonersvergunningen voor parkeren ingevoerd. In de Dr. Bosstraat wel. Hoe zit dat?

Vorig jaar heeft de gemeente een aantal bijeenkomsten gehouden over het betaald parkeren in de schil rond de binnenstad om met de bewoners tot een dialoog te komen. Deze bijeenkomsten hebben veel informatie opgeleverd over de mening van de bewoners van de diverse straten over de parkeerproblematiek in hun straat. Uitgangspunt daarbij was dat er geen betaald parkeren wordt ingevoerd als de bewoners geen of weinig problemen met het parkeren in hun straat hebben. Wat dit betreft is er een verschil tussen de Dr. Bosstraat en de Dr. Kuyperstraat, zo is uit de dialoog en uit eerder bij de gemeente gemelde klachten gebleken. Het merendeel van de bewoners van de Dr. Kuyperstraat heeft aangegeven dat zij geen problemen ondervinden met parkeren. In deze straat kan relatief vaak op eigen terrein geparkeerd worden. Ook tellingen bevestigen dat hier op dit moment geen sprake is van overlast.
Bij de eerste tellingen niet meer voertuigen zijn geteld dan plaatsen.

De bewoners van de Dr. Bosstraat hebben samen meer auto’s dan er parkeervakken zijn. Daarom wordt in deze straat een systeem van bewonersvergunningen ingevoerd. Dit systeem geldt vooralsnog niet voor de Dr. Kuyperstraat.
Bewonersvergunningen zijn wel betaald, maar dit systeem geldt niet als betaald parkeren. Er komen dus geen automaten, waar automobilisten van elders een kaartje kunnen trekken. De hele straat is gereserveerd voor bewoners, die een vergunning hebben.

De Dr. Bosstraat heeft in de avonduren veel meer auto’s dan er plaatsen zijn. De Dr.Bosstraat ligt ook dichter bij het centrum en kan door werknemers en het winkelend publiek meer kans op overlast te krijgen.

Daarom is besloten om de Dr. Bosstraat eerder dan de Dr. Kuyperstraat aan te wijzen. De bewoners van de Dr. Bosstraat zullen nog geënquêteerd worden over hun ervaringen met het nieuwe systeem. Ook zal gekeken worden naar het verdringingseffect. Het zou kunnen zijn, dat auto’s uit de Dr. Bosstraat in de Dr. Kuyperstraat worden neergezet.

De gemeenteraad heeft besloten om de invoering van vergunningparkeren in het kader van “Regulering parkeren in de schil”, gefaseerd uit te voeren, dus met een kleine schil te beginnen, dan in de omgeving te tellen en bij getelde overlast het volgende gebied erbij betrekken.