Door op 28 april 2011

Parkje Vurenlaan krijgt tien lichtpunten

De PvdA-fractie gaat akkoord met het B en W-voorstel om € 36.700 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van tien lichtpunten in het parkje aan de Vurenlaan. Het betreft LED-armaturen met groen licht en detectie.

Dit voorstel is gebaseerd op de mensen van de omwonenden, die een handtekeningenactie hebben gehouden omdat ze zich onveilig voelen. Volgens de ambtenaren sluit het plaatsen van verlichting van parken niet aan bij de landelijke richtlijnen. Ambtelijk wordt dan ook geadviseerd geen verlichting aan te brengen. B en W willen dit bij wijze van uitzondering wel doen.

Volgens de PvdA komt het nogal vreemd over als ambtenaren in een B en W-voorstel het standpunt innemen dat zij het met de voorgestelde maatregel niet eens zijn, zoals hier gebeurd is. Dat schept verwarring, zo betoogde de fractie in de commissie bestuur.

B en W hebben voor de aanschaf van de lichtpunten prijsopgaaf gevraagd bij slechts een bedrijf. Volgens de PvdA is in het verleden afgesproken dat er toch op zijn minst drie prijsopgaven moeten liggen. B en W zullen voor de uitvoering van het project meerdere bedrijven een offerte vragen, zo werd de fractie toegezegd.