Door op 18 november 2010

Partijen unaniem eens met PvdA-voorstel Kinderraad

In de raadsvergadering van 17 november j.l. is het voorstel voor de oprichting van een Tielse Kinderraad unaniem aangenomen. Het initiatief komt van PvdA-raadsleden Nese Budak en Laura Metiary. Begin van de maand is het voorstel bediscussieerd in de Commissie Samenleving. Enkel de VVD wilde na afloop het initiatief nogmaals binnen de fractie bespreken. In de Raadsvergadering van 17 november j.l. bleek dat ook de VVD zich kon vinden in een Kinderraad.

De Kinderraad wordt in het leven geroepen om kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool kennis te laten maken met democratie en de werking van de gemeente. De kinderen worden geacht zelf punten op de agenda te zetten en daar maandelijks over te discussiëren. Deze vergaderingen zullen plaatsvinden in het gemeentehuis. Tevens zal de Kinderraad tweemaal per jaar aanwezig zijn in de reguliere raadsvergadering om hun plannen voor te leggen.