Door op 10 oktober 2012

Politie roemt jaarthema Veiliger Tiel

Tijdens een beeldvormingsavond van de gemeenteraad heeft Marga Smit-Willems, de teamchef van de politie Neder-Betuwe/Tiel, het jaarthema Veiliger Tiel van de gemeenteraad geroemd. De gemeenteraad van Tiel heeft op basis van een motie van de PvdA en het CDA in november 2011 besloten om 2012 het jaar van Veiliger Tiel te maken. Volgens de teamchef van de politie heeft dit geholpen om Tiel veiliger te maken.

Uit cijfers die op de beeldvormingsavond bekend werden gemaakt, bleek dat het aantal misdaden in Tiel in 2012 tot nu toe fors is gedaald. Zo zijn er minder vernielingen, zijn er minder geweldsdelicten en is ook het aantal inbraken fors minder geworden. Volgens Marga Smit-Willems heeft het feit dat de gemeenteraad 2012 als jaar heeft uitgeroepen van Veiliger Tiel hieraan bijgedragen. Het jaar van Veiliger Tiel blijkt immers erg succesvol. Zo zijn er zeven veiligheidsavonden geweest, waar in totaal ongeveer 800 mensen zijn geweest. Ook is er bijvoorbeeld veel aandacht geweest voor buurtpreventie, waardoor het aantal buurtpreventieprojecten in Tiel enorm is toegenomen.

Marga Smit-Willems, teamchef van de politie Neder-Betuwe/Tiel: “Het jaarthema Veiliger Tiel van de raad heeft ons absoluut geholpen, dat weet ik zeker. Je merkt dat de inwoners van Tiel door de aandacht voor veiligheid een stuk waakzamer zijn geworden en ook meer aan de politie melden. Dat helpt de politie enorm, niet alleen de politie in Tiel, maar ook in andere plaatsen. Zo gaf een inwoner van Tiel deze week nog een kenteken door van een auto die hij verdacht vond. Dat bleek de politie in een andere gemeente ontzettend te helpen in een grootschalig onderzoek. Het is erg belangrijk dat mensen opletten en opvallende dingen aan de politie melden.”

De gemeenteraad van Tiel kiest sinds 2011 elk jaar een jaarthema, een onderwerp waar in een jaar extra aandacht aan wordt besteed. Wat het jaarthema voor 2013 wordt, is nog niet bekend.