Door op 10 november 2011

PvdA en CDA kiezen voor 2012 het jaar van ‘Veiliger Tiel’

De Tielse gemeenteraad heeft in 2011 een plan vastgesteld over veiligheid (het Meerjarenprogramma veiligheid). Omdat 2012 het eerste jaar is dat dit plan wordt uitgevoerd, vonden PvdA en CDA dit een goede gelegenheid om 2012 als jaarthema ‘Veiliger Tiel’ te kiezen. Dat brachten de partijen naar voren tijdens de begrotingsraad op 9 november 2011.

Het plan van de PvdA en het CDA houdt in dat er in 2012 extra aandacht wordt besteed aan veiligheid in Tiel en dat er extra geld beschikbaar is voor activiteiten die met veiligheid te maken hebben. Dat kan bijvoorbeeld extra aandacht voor inbraakpreventie of brandveiligheid zijn, of een opstartbudget voor inwoners die in hun wijk een buurpreventieteam willen opstarten.

Er bleek tijdens de vergadering een ruimte meerderheid voor het voorstel van de PvdA en het CDA te zijn, zodat 2012 inderdaad het jaar van ‘Veiliger Tiel’ wordt.