Door op 28 april 2011

PvdA: inspraak bij nieuwe fietsvoorzieningen bij stations

De fietsenstallingen bij de stations Tiel-Passewaaij en Tiel-Centrum zullen worden uitgebreid. Bij Tiel-Centrum komen meer fietsenrekken aan zowel de stadszijde als de Drumptse kant van het station. In Passewaaij worden tijdelijk extra fietsenrekken geplaatst. Nu worden er nog vaak fietsen buiten de rekken gestald. Als de nieuwe rekken geplaatst zijn, zal er beter opgetreden kunnen worden tegen fietsers die hun karretje buiten de rekken neergezet hebben.

De PvdA-fractie is van mening dat de omwonenden en belanghebbenden zo goed mogelijk bij de plaatsing van de nieuwe stallingen en de inrichting van de gebieden rond de stations betrokken moeten worden. Bewoners van de Burgemeester Bönhofflaan zijn ongerust over de ontsiering van hun straat door de nieuwe stalling, zo blijkt uit een brief van B. Lammers. Hij heeft dan ook problemen met de uitbreiding van de huidige stalling aan de Drumptse kant van het station. (“we hebben alleen nog maar uitzicht op fietsen”). Een alternatief zou zijn om ook fietsen richting Boerhaavelaan neer te zetten.

Voor de PvdA een reden te meer om de inspraak van de betrokkenen goed te regelen. Dat geldt ook voor Passewaaij. Hier zou in ieder de wijkvereniging de gesprekspartner kunnen zijn.