Door op 10 november 2011

PvdA maakt zich hard voor goed minimabeleid

De PvdA heeft tijdens de begrotingsraad op 9 november 2011 nog maar eens uitgesproken dat de partij zich hard blijft maken voor een goed minimabeleid. De meest kwetsbaren mogen niet de dupe worden van alle bezuinigingen, zo vindt de PvdA.

Het blijkt dat de gemeente € 225.000 extra krijgt van het rijk, om ervoor te zorgen dat de bezuinigingen vanuit de rijksoverheid niet te hard inslaan bij bijvoorbeeld chronische zieken, gehandicapten en ouderen. De gemeente Tiel heeft echter besloten dit niet in te zetten voor de meest kwetsbaren, omdat het minimabeleid al goed zou zijn. De PvdA heeft vraagtekens bij deze redenering gezet, omdat de minima wel degelijk getroffen worden door allerlei verschillende maatregelen van de rijksoverheid. De wethouder heeft toegezegd dit uit te zoeken en op een later moment verder te bespreken met de gemeenteraad.