Door op 25 augustus 2010

PvdA neemt het op voor Tielse EHBO

Tijdens de raadsvergadering van 18 augustus 2010 heeft de PvdA-fractie de aandacht gevestigd op de huisvestingsproblematiek van de Tielse EHBO. De gemeente heeft per 1 november aanstaande de EHBO de huur opgezegd van het clubgebouw aan de Moespot. Het zal worden gesloopt om plaats te maken van de nieuwbouw van de Cambier van Nootenschool.

PvdA-raadslid Jan Beijer zei tijdens de raadsvergadering het volgende: “We hebben vernomen dat er met het bestuur van de EHBO gesprekken gaande zijn om alternatieve huisvesting te vinden. Dat is niet eenvoudig. En dat is al wel gebleken want er wordt al lang over gesproken. De mogelijkheden en vooral de financiële middelen van de EHBO zijn beperkt. De EHBO is een vereniging met een ideële doelstelling. Hier worden hulpverleners opgeleid om de medemens in noodsituaties te helpen. Bovendien is de vereniging het hele jaar door actief als dienstverlener op evenementen. Deze activiteiten dreigen in gevaar te komen als de vereniging straks niet meer over een eigen home beschikt, waar onder meer cursussen gegeven kunnen worden. Ik zei al, er wordt gesproken over oplossingen, maar het zal niet zeker tot het voorjaar van 2010 duren voordat die gevonden zullen kunnen worden. De formele huuropzegging hangt de vereniging intussen als een Zwaard van Damocles boven het hoofd. Men heeft zich van dure rechtskundige bijstand moeten verzekeren om te voorkomen dat men binnenkort zonder onderdak komt te zitten. Het bestuur heeft de eerste rekening van 500 euro al binnen. Wij willen u vragen om, gezien de ideële doelstellingen van de EHBO, de huuropzegging in gezamenlijk overleg op te schorten zodat er meer tijd beschikbaar is om samen oplossingen te vinden.” Wethouder Vermeulen deed de toezegging dat hij zal proberen om een voor alle partijen bevredigende oplossing te bereiken.