Door op 10 maart 2011

PvdA stelt vragen over storingen aan de openbare verlichting

De PvdA heeft het college van b en w schriftelijke vragen gesteld over storingen aan de straatverlichting. De laatste tijd zijn er in Tiel erg veel storingen aan de straatlantaarns. Hele wijken, zoals De Hennepe, moeten het wekenlang zonder verlichting doen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en tot onveiligheid, met name omdat het aantal woninginbraken hierdoor sterk gestegen is. De fractie van de PvdA vindt dat er zo snel mogelijk wat moet gebeuren aan de openbare verlichting.

Op 28 februari 2011 is op de website van de gemeente Tiel een bericht verschenen over een storing aan de openbare verlichting in de wijken De Hennepe en Hertogenwijk. Deze storing is op dit moment nog steeds niet opgelost. Dit is ook niet de eerste grote storing aan de openbare verlichting in Tiel. Halverwege januari 2011 was de straatverlichting aan de Teisterbantlaan/Cambier van Nootenlaan en een deel van de Bloemenbuurt (Tiel-West) defect. Dit heeft tot begin februari 2011 geduurd. In oktober 2010 viel de verlichting bij de Nieuwe Tielseweg, Sterrebos en omgeving wekenlang uit. Daarnaast was er, enige tijd geleden een storing aan de openbare verlichting bij de Rivierenlandlaan.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 mei 2010 heeft de PvdA-fractie al aandacht gevraagd voor de problematiek van de defecte straatverlichting in Tiel. De aanleiding was toen het feit dat de bewoners van de Oranjewijk en omgeving wekenlang in het donker zaten en daarover niet geïnformeerd werden. Ten slotte blijkt uit onze eigen waarneming dat de Burgemeester Meslaan, de Burgemeester Bönhofflaan en een deel van de Oranjewijk het momenteel zonder openbare verlichting moeten doen. Ook deze storing staat (nog) niet op de website van de gemeente Tiel.

De PvdA maakt zich grote zorgen over de grote storingen aan de openbare verlichting in Tiel. Onder meer in De Hennepe heeft de langdurige storing een groot aantal inbraken tot gevolg gehad. De storingen leveren onveilige situaties op en burgers hebben daardoor het gevoel minder veilig te zijn in hun eigen huis. De PvdA vindt dat een kwalijke zaak.

De PvdA heeft hierover de volgende vragen gesteld:

1. Moeten de bovenstaande storingen afzonderlijk worden gezien of is er sprake van een structureel probleem aan de openbare verlichting in Tiel? Als dat laatste het geval is, wat moet er dan gebeuren om dit probleem op te lossen en wanneer gebeurt dit?

2. Welke acties heeft het college ondernomen gesteld om de bovenstaande storingen (zo spoedig mogelijk) op te lossen en in de toekomst te voorkomen?

3. Op de website van de gemeente Tiel staat als verklaring van de langdurige storingen in Tiel-West, en in de Hennepe en de Hertogenwijk dat netbeheerder Liander een meetwagen moet langs sturen om het probleem te constateren en dat het aantal meetwagens beperkt is. In hoeverre is Liander dit gebrek aan capaciteit aan te rekenen? Is het college van B en W bereid Liander hierop (privaatrechtelijk) aan te spreken? Is het mogelijk over te stappen naar een andere netbeheerder?

4. Heeft het college en/of de politie maatregelen genomen om de veiligheid van de burgers in de getroffen wijken niet de dupe te laten zijn van de storing? Zo ja, wat houden deze maatregelen in? Zo nee, waarom niet?