5 februari 2018

PvdA Tiel bezoekt De Vier Gravinnen

Op zaterdag 3 februari heeft de Partij van de Arbeid een bezoek gebracht aan de bewoners van De Vier Gravinnen in Tiel. Vrijwilligers van de lokale afdeling hebben huis aan huis de bewoners gesproken. In deze gesprekken gaven de bewoners aan zeer tevreden te zijn met het wonen in De Vier Gravinnen. Zij zijn daarnaast erg blij met de voorzieningen, de verzorgers en de vrijwilligers. Wel gaven een aantal bewoners aan dat de openbare ruimte om De Vier Gravinnen beter onderhouden kan worden.

Verder werd aangegeven dat het soms moeilijk is om aanpassingen van woningen vergoed te krijgen. Deze aanpassingen zijn bijvoorbeeld nodig als inwoners in een rolstoel terecht komen. Veel van de bewoners hebben een eigen woning. Ze moeten daarom ook zelf aanpassingen aan hun huis betalen. De gemeente heeft regels om die aanpassingen in bepaalde gevallen te vergoeden. Het blijkt voor bewoners moeilijk om voor elkaar te krijgen dat de gemeente de kosten ook echt vergoedt. De PvdA’ers hebben aangegeven de gemeente hierop aan te spreken.

PvdA in de buurt
Onder het motto “Samen werken aan Tiel” bezoekt de Partij van de Arbeid regelmatig buurten, organisaties en verenigingen. Ook de kandidaten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen doen hieraan vol enthousiasme mee. Volgende week bezoekt de PvdA onder andere de Burgemeestersbuurt in Tiel.