Door op 25 maart 2011

PvdA vraagt aandacht voor woninginbraken

Tijdens de vergadering van de commissie bestuur van donderdag 24 maart 2011 heeft de PvdA aandacht gevraagd voor het probleem van de woninginbraken in Tiel. Het aantal woninginbraken neemt al een lange tijd fors toe in de gemeente Tiel. De PvdA vindt dat het bestrijden van de woninginbraken een prioriteit moet zijn binnen het veiligheidsbeleid van de gemeente en de politie.

Uit de cijfers van de politie bijkt dat het aantal woninginbraken vanaf 2007 elk jaar aanzienlijk gestegen is. Ook in 2010 nam het aantal woninginbraken in Tiel fors toe, met 38% (van 209 inbraken in 2009 naar 289 inbraken in 2010). In de eerste maanden van 2011 zijn er ook weer veel inbraken in Tiel geweest. Het lijkt erop dat de inbraken in 2011 vooral plaatsvinden in wijken waar er lange tijd problemen zijn met de openbare verlichting (de verlichting van straatlantaarns), zoals De Hennepe. Twee weken geleden heeft de PvdA vragen gesteld aan het college van B en W over de langdurige storingen aan de straatlantaarns.

Tijdens de commissievergadering van 24 maart 2011 werd toegezegd dat woninginbraken een prioriteit wordt voor het veiligheidsbeleid van de gemeente, naast jeugdoverlast, drugsoverlast, verkeersveiligheid en geweld.