Door op 30 september 2013

Rechercheurs en alternatieven om woninginbraken aan te pakken

In de commissievergadering bestuur van donderdag 26 september 2013 heb ik ervoor gepleit om in Den Haag te vragen om meer rechercheurs. Deze zijn nodig om de woninginbraken in de gemeente Tiel op te lossen. Daarnaast moet de gemeente proberen criminele jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Dit kan door ze alternatieven te geven voor hun criminele leven.

Het aantal woninginbraken in de gemeente Tiel is de afgelopen jaren enorm gestegen. Het is op dit moment zelfs zo dat in de gemeente Tiel naar verhouding het vaakst wordt ingebroken. Het aantal inbraken lijkt in 2013 te dalen, maar is nog steeds veel en veel te hoog. Daar moet hoognodig wat aan gebeuren, vindt de PvdA. Inmiddels heeft de gemeente Tiel bij de Minister van Veiligheid en Justitie gevraagd om extra wijkagenten. Het zou mooi zijn als die er komen, maar wijkagenten moeten maar net tegen een inbraak lopen als ze door een wijk lopen. Daarom vind ik het nog belangrijker dat we in Tiel extra rechercheurs krijgen, zodat er meer inbraken worden opgelost. Er zullen dan meer inbrekers achter slot en grendel verdwijnen. Zij kunnen dan een tijd niet inbreken. Bovendien wordt het minder aantrekkelijk om in te breken als de kans groot is dat je gepakt wordt. Dat zorgt er volgens mij eerder voor dat het aantal inbraken minder wordt dan meer wijkagenten.

Een criminele jeugdgroep uit Tiel-West is verantwoordelijk voor veel van de inbraken. Deze jongeren moeten gestraft worden voor de inbraken die zij plegen. Daarnaast moeten we deze jongeren van het criminele pad afhalen en weer op het rechte pad krijgen. Dat kan alleen als ze een alternatief hebben voor de criminaliteit. Dat is een probleem, want de werkloosheid onder jongeren is hoog. Ik heb daarom gevraagd of de gemeente alternatieven voor de jongeren heeft. Hebben wij ze wat te bieden om hen op het rechte pad te krijgen? Ik denk dan bijvoorbeeld aan stageplaatsen, opleidingen of (vrijwilligers)werk waarmee zij weer op de arbeidsmarkt kunnen komen.

In de vergadering heeft de burgemeester aangegeven dat de gemeente in Den Haag om rechercheurs vraagt en kijkt naar alternatieven voor criminele jongeren. Hij zal hier meer over vertellen in een besloten bijeenkomst van de commissie bestuur.