Door op 24 juni 2013

Veel suggesties voor programma PvdA

Meer dan vijftig belangstellenden hebben aandachtspunten aangedragen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Tiel. Zij waren aanwezig bij een levendige bijeenkomst in De Scheering waar vrijwel alle politieke bleidsvelden tegen het licht werden gehouden. Hoog scoorden niet alleen de klassiek thema’s als leefbaarheid en veiligheid, maar vooral ook de zorg die voor veel mensen moeilijker bereikbaar wordt. Veel aandacht kregen ook de mensen met een beperking, voor wie minder professionele hulp beschikbaar is. Zij zullen geholpen moeten worden om in hun eigen leefomgeving beter de weg te vinden.

Een discussiepunt was verder de schuldhulpverlening. Het duurt vaak erg lang voordat die geregeld is. Intussentijd raakt men steeds verder in de problemen en bestaat het risico dat men zich in criminele sfeer gaat begeven.

De aanwezigen pleitten voor de bouw van beter betaalbare sociale huurwoningen in Tiel. Vooral voor starters zou meer gedaan moeten worden. De wachtlijsten zijn nog steeds te lang. Veel belang werd geacht aan de functie van de wijkcentra, die nieuw leven in geblazen zouden moeten worden.

Ook de inbraken in Tiel kwamen ter sprake. Men vond onder meer dat de gemeente, als het gaat om maatregelen en preventie, actief genoeg is. Of dit ook van de woningcorporaties gezegd kan worden, is maar de vraag. De corporaties zouden meer kunnen doen aan goede voorlichting en preventieve beveiliging, zo vond de vergadering. Suggesties voor het PvdA-verkiezingsprogramma zijn nog steeds welkom. Men kan hiervoor contact opnemen met de raadsleden van de PvdA.