Door op 21 november 2012

Voorstel PvdA voor Tielse politiekids unaniem aangenomen

Op woensdag 21 november heeft de gemeenteraad unaniem mijn voorstel voor het project ‘politiekids’ in Tiel aangenomen. Het project ‘politiekids’ is begonnen in Amsterdam, maar loopt inmiddels ook in andere gemeenten, zoals Rotterdam, Den Haag, Maassluis, Katwijk en Gouda. De politiekids van 6 tot en met 12 jaar oud assisteren daar de wijkagenten, samen met hun ouders of met de leraren van hun basisschool. Mijn voorstel zet de deur open voor politiekids in de gemeente Tiel.

De politiekids kunnen de politie bijvoorbeeld helpen door samen met agenten automobilisten die in woonwijken te hard rijden, aan te spreken. Een politieagent zorgt er dan voor dat een te hard rijdende automobilist stopt, waarna de politiekids hem vragen om zachter te rijden in verband met spelende kinderen in de wijk. Ook kunnen de politiekids met politieagenten bekijken of er op parkeerterreinen auto’s staan met waardevolle spullen erin. Ze laten dan een briefje achter voor de eigenaar van de auto waarin staat dat het onverstandig is om waardevolle spullen achter te laten, omdat dit de kans groter maakt dat er wordt ingebroken in de auto.

Het mooie is dat kinderen op deze manier het verschil leren tussen goed en fout. Dit gebeurt op een leeftijd waarop kinderen nog niet het foute pad op gaan, dus dat kan je daarmee voor zijn. Ook leren kinderen wat het werk van de politie inhoud en zorgt dit ervoor dat wijkagenten meer bekendheid krijgen in de wijk. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Voordat de politiekids echt in de gemeente Tiel gaan rondlopen, moet er nog wel wat worden geregeld. Als eerste moet de politie duidelijk maken of ze het project ziet zitten. Daarna moet de Kinderraad een advies geven over het project. Omdat het over kinderen gaat, vindt de PvdA dat we de Kinderraad om advies moeten vragen. De Kinderraad is immers in het leven geroepen om kinderen mee te laten beslissen over dingen die kinderen aangaan. Als de KinderRaad het niets vindt, moeten we het niet doen.

De PvdA vindt ook dat er meer wijkagenten in Tiel moeten zijn, voordat het project van start kan. Op dit moment zijn er vier wijkagenten in Tiel, te weinig voor het aantal inwoners dat Tiel heeft. In 2013 worden dat er meer en dan kan het project van start gaan. Het project ‘politiekids’ kan dan meteen een goede introductie zijn voor de nieuwe wijkagenten in Tiel.