Raadslid

Layla Mulay – Bouyakhrichan

Economische ontwikkeling, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen
Layla Mulay – Bouyakhrichan

Over Layla Mulay – Bouyakhrichan

Mijn naam is Layla Mulay-Bouyakhrichan, ik ben van Marokkaanse origine en opgegroeid in België. Ik woon inmiddels 25 jaar in Tiel.

Een veilige woon- en werkomgeving, minder negativiteit en meer kansen voor iedereen. Dat is hoe ik de idealen van de PvdA interpreteer, om met volle overtuiging en enthousiasme mijn verantwoordelijkheid als burger voor Tiel te nemen. Ik ben een betrokken inwoner, bij maatschappelijke ontwikkelingen rond kwesties als zorg, inkomen, scholing, wonen en veiligheid. Dat zijn bestaanszekerheden die iedereen nodig heeft. Voor jou en voor ons allemaal wil ik werken aan de groei van de stad, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van leven. Want die toekomst willen we allemaal.

Kandidaat zijn voor de gemeenteraad is mijn manier om in actie te komen, daadwerkelijk iets te doen voor de inwoners. Want zo kun je de wederkerigheid tussen politiek en burger weer laten bloeien, de afstand verkleinen. Tielenaren zijn soms bezorgd over hun toekomst. Dat is naar mijn mening terecht. Als ik zie hoe Tiel nu wordt bestuurd, hoe besluiten worden uitgevoerd, kan ik dat invoelen. Daarom vind ik dat er niet alleen doelmatiger moet worden bestuurd, maar dat de politieke stijl waarin dat gebeurt moet veranderen. Wij, de volksvertegenwoordigers, kunnen daarin leiderschap tonen. Zodat we samen in deze snel veranderende maatschappij problemen kunnen aanpakken.